Strateji

Küresel rekabet ortamı, tüm iş kollarında hızlı değişimi de beraberinde getirmektedir. Şirketin bütünü ile ilgili kararları salt içeriden bakarak vermek yerine, değişen ve yeni fırsatlar / tehditler oluşturan dış çevre koşullarının da analiz edilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Stratejilerin yapılandırılması hizmetimiz kapsamında çalışmalarımız:

  • Strateji Ön Aşaması Çalışmaları
    • Misyon
    • Vizyon
  • Firmanızın Uzun Dönemli Davranışlarının Belirlenmesi
  • Firmanızın Ulaşmak İstediği Hedeflerinin Belirlenmesi
  • Sektör veya Sektörlerin Analitik Yöntemlerle Değerlendirilmesi
  • Dış Çevrenin Analitik Yöntemlerle Değerlendirilmesi