ERP Çözümleri

Yordam olarak, değişen rekabet koşullarının zorunlu kıldığı esnekliğin gerektirdiği ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) Sistem altyapılarının kurulması ve/veya yeniden yapılandırılması ve iş süreçleri ile uyumlu kılınmasına yönelik olarak;

  • Satış-Pazarlama, Satın Alma, Üretim-Üretim Planlama, Stok Kontrol, AR-GE, Kalite- Kalite Kontrol, Muhasebe-Finans, Stratejik Plan-Bütçe, İnsan Kaynakları fonksiyonlarına ERP altyapısı üzerinde işlerlik kazandırılması,
  • ERP Sistemi üzerinden raporlamalar yolu ile Yönetim Bilgi Sistemlerinin geliştirilmesi,
  • ERP Sistemi üzerinden raporlanan ölçülebilir Kilit Göstergeler ile Performans Değerlendirme altyapısının kurulması,
  • ERP Sistemi üzerinden Proje Yönetim ve Denetimi konularında destek vermekteyiz.