Kurumsal Check-up

Şirketlerin uzun dönemde varlığını devam ettirebilmesi ve rekabet üstünlüğü elde edebilmesi sahip olduğu yeteneklerle ilintilidir.

Kurumsal check-up uygulaması ile firmanızın güçlü ve geliştirilmesi gerekli alanlarını, yeteneklerini analiz ederek, stratejik kararlarınız ve gelecek tasarımınız için gerekli alt yapının hazırlanması hedeflenmektedir.

Kurumsal check-up uygulaması sonunda:

  • Mevcut organizasyon yapısı
  • Olması gereken organizasyon yapısı
  • Karar alma sistemleri
  • İnsan kaynağı uygulamaları
  • İletişim ve koordinasyon mekanizmaları belirlenir
  • Yol haritası oluşturulur