Satış ve Pazarlama

Stratejik Pazarlama Faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik stratejik pazarlama planının oluşturulmasında, firmanıza özel satış ve dağıtım kanalı ihtiyacının belirlenerek satış-dağıtım kanalının kurulmasında ve yönetim etkinliğinin sağlanmasında destek veriyoruz.

Firmanıza özel marka strateji ve politikanızın belirlenerek, marka algınızın oluşması, müşteri deneyimi yönetimine ilişkin ihtiyaçların tespit edilerek gerekli sistematiğin oluşturulması, etkinliğinin ölçülmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz.

Stratejik Pazarlama Planı

Günümüzde rekabetin artması ile stratejik pazarlama planları şirketlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Stratejik Pazarlama Planı, şirketlerin orta ve uzun vadeli pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasını kapsayan yönetim sürecidir. Stratejik Pazarlama Planı şirketin pazarlama ve stratejik planlarının her ikisini birden içine alan bir çalışma olup pazarlama hedeflerinin nasıl gerçekleştireceğini göstermektedir. Bu nedenle Stratejik Pazarlama Planı bir şirket için makro bir anlam taşır ve şirkete uzun vadede yarar sağlayacak bir yönetim sürecidir.

Doğru belirlenmiş stratejik pazarlama planı şirketin kaynaklarının hem zaman hem de finansal olarak etkin kullanılmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda Yordam olarak, firmanızın stratejik pazarlama faaliyetlerinin belirlenmesinde ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için yol haritası olan stratejik pazarlama planı oluşturulmasında destek vermekteyiz.

Satış Ve Dağıtım Kanalı Etkinliği

Bir ürünün tüketicinin beklentilerini karşılayacak şekilde üretilmesi ve doğru fiyatlandırılması kadar ürünün doğru zaman ve yerde tüketicinin isteklerine hazır bulundurulması da önemlidir. Şirketler ürünlerini en etkin ve verimli biçimde pazara ulaştıracak kanalı seçmek istemektedirler. Pazar ve tüketici özellikleri, üretici özellikleri, çevresel faktörler, ürün özellikleri, satış özellikleri dağıtım kanalının seçimini etkileyen başlıca faktörlerdir.

Bu faktörler göz önünde tutularak hangi dağıtım kanalı ya da kanallarının kullanılacağı, kanalın kaç kademeli olacağı, dağıtım kanalının uzunluğu, kanalın hangi aracılarla çalışılacağı belirlenmelidir. Ayrıca kanalın nasıl yönetileceğinin de belirlenmesi son derece önemlidir. Bu bağlamda kanal üyelerinin motivasyonunun nasıl sağlanacağına ve performans ölçüm, değerlendirmelerinin nasıl yapılacağına ilişkin sistematiğin kurulması etkin bir kanal yönetimi için zorunluluktur.

Yordam olarak, farklı yetkinliklere sahip tecrübeli ekibimiz ile firmanıza özel satış ve dağıtım kanalı ihtiyacı belirlenerek, satış ve dağıtım kanalının kurulması, yönetim etkinliğinin sağlanmasında fark yaratan hizmetler sunmaktayız.

Marka Yönetimi

Şirketler ürün ya da markasını rakip ürün ve markalardan daha yüksek bir pazar pozisyonuna yükselterek rekabet üstünlüğünü ele geçirmek istemektedirler. Şirket yönetimi markasının pazar konumunu yükseltmek için iyi bir stratejiye ve bu strateji ile uyumlu politikaya ihtiyaç duymaktadır. Markanın belirli niteliklerinin iyi ya da kötü olması, markanın tüketici grupları tarafından nasıl algılandığına bağlıdır. Konumlandırmada üründen sağlanan fayda, ürünün kullanım alanı, ürün grubu, rakipler, ürün farklılığı dikkate alınmalıdır. Ayrıca şirketler ürünlerinin/markalarının pazar konumunu oluştururken maliyet-performans dengesini mutlaka göz önünde bulundurmalıdırlar.

Yordam olarak, firmanızın Marka Yönetimine ilişkin ihtiyaçlarının tespit edilmesinde, firmanıza özel marka stratejinizin, politikanızın belirlenmesinde, marka algınızın oluşturulmasında size özel hizmetler vermekteyiz.

Müşteri Deneyimi Yönetimi (Customer Experience Management)

Müşterilerin, marka ile temas ettikleri her noktadaki ilişkileri doğrultusunda markaya verdikleri toplam değer müşteri deneyimini ifade etmektedir. Bu değer temas noktalarındaki somut veriler ışığında oluşmuş duygusal değerlendirmelerden oluşur. Bu nedenle temas noktalarının tamamı toplam müşteri deneyimini oluşturur. Temas noktaları ürünün / hizmetin kendisi, satış öncesi, satış eylemi, sonrası gibi müşterinin marka ile karşılaştığı her nokta olabilir. Birinin eksik kalması durumunda müşterinin o marka ile ilgili algısı olumsuz etkilenecektir.

Müşterilerin markaya verdikleri toplam değeri maksimize etmek için temas noktalarındaki tüm ilişkilerin yönetilmesi müşteri deneyimi yönetimi olarak adlandırılır. Müşteri deneyimi yönetimi; şirkette her kademede çalışanların müşteri deneyiminin öneminin farkında olarak aynı amaç doğrultusunda çalışması ile mümkün olmaktadır.

Müşteri ilişkileri temas noktalarındaki deneyimlerin bütünüdür. Doğru bir Müşteri İlişkileri Yönetimi ancak her bir temas noktasındaki müşteri deneyiminin iyileştirilmesi ve yönetilmesi ile mümkündür.

Yordam olarak, firmanızda Müşteri Deneyimi Yönetimine ilişkin ihtiyaçların tespit edilmesi, gerekli sistematiğin oluşturulması ve etkinliğinin ölçülmesi konusunda size özel hizmetler vermekteyiz.