TTK Mevzuat Danışmanlığı

Dünyada yaşanan gelişmeler neticesinde, küresel ekonomi yeni bir denge noktasına doğru ilerlerken, ulusların ve şirketlerin rekabet gücünün artmasında iş hayatında uygulanan kuralların küresel standartlara uyumlu olması her zamankinden çok daha fazla önem kazanmıştır. Bu doğrultuda ülkemizde 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Kabul edilmiştir. Türk Ticaret Kanunu’nun(TTK); sermaye şirketlerine, şirketlerin kuruluş aşamasından başlayarak ortaklık yapısına, yönetim biçimine, şirket raporlama standartlarına, organizasyon yapısına, bilgi teknolojilerine ve şirketlerin yeniden yapılandırılmasına kadar birçok köklü hukuki ve mali yenilikler ve uyulması gereken yükümlülükler getirmiştir.

Bunun yanı sıra ticari alanda her geçen gün pek çok yeni mevzuatsal düzenlemeler yapılmaktadır. Yeni düzenlemeleri doğru yorumlamak ve zamanında uyum sağlamak yoğun bir emek ve bilgi birikimi gerektirmektedir.

Yordam olarak, konusunda uzman danışmanlarımız ile TTK ve mevzuat değişikliklerine uyumunun sağlanması konusunda size özel hizmetler vermekteyiz.