SGK Mevzuatı Yönünden Danışmanlık

Sürekli değişim içerisinde olan TTK Mevzuatı ve Sosyal Güvenlik Mevzuatının doğru yorumlanarak zamanında uyum sağlanması amacıyla konusunda uzman danışmanlarımız ile Firmanıza özel hizmetler sunuyoruz.

İşyerlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İle İlgili İşlemlerine Yönelik Danışmanlık

 • İşyerinin açılışının, işyerlerinin; devri, birleşmesi, bölünmesi ve kapanmasına yönelik işlemler,
 • İş ortaklığı, konsorsiyum, alt-işveren, ödünç iş ilişkisi kurulan işveren işlemleri.

Sigortalıların SGK İle İlgili İşlemlerine Yönelik Danışmanlık

 • İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalıları bildirimine ve sigortalının işten ayrılmasına yönelik işlemler,
 • Yabancı uyruklu çalışanların sosyal güvenlik işlemleri,

Sigorta Primine Esas Kazançlar Yönünden Danışmanlık

 • Primine esas olan / olmayan kazançların tespiti, prim oranları ve primlerin hesabı,
 • Prim borçlarının taksitlendirilmesi, teminatın ve hak edişlerin prim borcuna karşılık tutulması işlemleri,

Kısa Vadeli Sigorta Kollarının Uygulamalarına Yönelik Danışmanlık

 • İş kazası, meslek hastalığı, analık ve hastalık yönünden yapılması gereken işlemler,

İşverenler Tarafından Tutulan Kayıt ve Belgelerin İncelenmesine Yönelik Danışmanlık

 •  İşverenlerce tutulacak kayıt ve belgelerin incelenmesine yönelik (Yevmiye defterleri, ücret ödeme bordroları, ücret hesap pusulaları, puantaj kayıtları, personel özlük dosyaları vb.) işlemler,
 • Kayıt ve belgelerin sosyal güvenlik mevzuatı açısından geçerliliği işlemleri,
 • E-sigorta ortamında SGK’ ya gönderilen belgelerin incelenmesi işlemleri, (Aylık prim hizmet belgesi, işe giriş bildirgesi, işyeri bildirgesi, işten ayrılış bildirgesi, eksik gün bildirimleri, vb)
 • İdari para cezalarının ortaya çıkmasının engellenmesine yönelik işlemler,

SGK Tarafından Uygulanan İstihdam Teşviklerine Yönelik Danışmanlık

 •  Teşvik kanunları açısından tüm işlemlerin ve kayıtların denetimi,

SGK Müfettişleri Tarafından Yapılan Asgari İşçilik Denetimine İlişkin ve Uzlaşma İşlemlerinin Yapılmasına Yönelik Danışmanlık

Genel Sağlık Sigortası Uygulamalarına Yönelik Danışmanlık

Çok Hızlı Değişen Sosyal Güvenlik Uygulamalarının Açıklanmasına Yönelik Sirkülerler Hazırlanması