Kâr ve Maliyet Merkezli Yönetim Anlayışı

İletişim ve teknolojideki gelişmelerin sonucu şirketler, kâr marjlarının düşmesi nedeniyle, devamlılıklarını sürdürebilmek için verimliği arttırmak, birim maliyetleri kontrol altına almak ve düşürmek zorunluluğu ile karşı karşıya kalmışlardır.

Şirketler kârlılık hedeflerini tutturabilmek ve koruyabilmek için maliyet bilgi sistemi altyapısı kurmak zorundadırlar.

Genel üretim maliyetlerinin kâr merkezi esaslı dağıtılmasını, ürünlerin şirket kaynaklarını faaliyet bazında tüketmesi dolayısıyla şirket içinde birbirini takip eden faaliyetlerin ne için, ne zaman yapıldığı, hangi kaynakların tüketildiği, hangi faktörlerin bu faaliyetlere etki ettiği gibi konuları, şirketler detaylı olarak irdelemek ve anlamak zorundadır.

Şirket yönetimleri genelde satış ve satış faaliyetlerini arttırmak suretiyle gelir ve kârlılıklarını maksimize etmeye çalışırken, süreçlerdeki verimlilik kayıplarını ve bu kayıpların genelde, iş akış ve yapış şekliyle ilişkili olduğunu gözden kaçırmaktadırlar. Oysa şirketlerde, üretim, pazarlama ve ürünlerin sürekliliği için her bir birimin maliyetleri ayrıştırılabilir, fonksiyonlar ve sorumluluklar faaliyetlere göre bölünebilir ve ürün ya da kar merkezi bazında tanımlanabilir. Bu adım maliyet tasarrufu sağlayacağımız alanların tanımlanmasında yararlı olacaktır.

Operasyonel deneyim sahibi danışmanlarımız ile, iş süreçlerindeki maliyet kayıplarının minimize edilmesi ve verimliliğin arttırılmasına yönelik olarak çalışma planları geliştirilmektedir. Bu bağlamda danışmanlarımız, karar alma süreçlerinde rolü ve sorumluluğu olan her düzeydeki çalışanın projeye katılım ve katkı sağlamasına çalışmakta, değişime direnç ve çatışmanın yönetimi konusunda da proaktif davranmaktadırlar.