01.01.2014 Tarihinden İtibaren Fatura,
Bordro ve Diğer Belgelerde Yazılma Zorunluluğu Olan Konular

01.01.2014 Tarihinden İtibaren Fatura,<br> Bordro ve Diğer  Belgelerde Yazılma Zorunluluğu Olan Konular - Yordam Yönetim Danışmanlığı

ÖNSÖZ

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile 01 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere ticari belgelerde yer alan bilgilere ilişkin olarak bazı değişiklikler yapılmıştır.

TTK’nin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, “Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılır. Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır.

Bu sitede ayrıca, anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, limited şirketlerde müdürlerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı yayımlanır.” hükmü yer almaktadır.

I. İnternet sitesi Oluşturma Yükümlülüğü Olmayan Gerçek ve Tüzel Tacirlerin Durumu

İnternet sitesi oluşturma yükümlülüğü olmayan gerçek ve tüzel kişi tacirlerin, işletmeleriyle ilgili olarak düzenledikleri ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayanağını oluşturan belgelerde;

  • MERSİS numarası olanlar bu numarayı, olmayanlar ticaret sicili numarası
  • Ticaret unvanı
  • Ticari işletmenin merkezi bilgileri bulunacaktır.

Söz konusu bilgilerin, tacirler tarafından 1 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında madde kapsamındaki belgelerde gösterilmemesi halinde ise bunlar hakkında 2014 yılı için 2.240 TL idari para cezası uygulanacaktır.

II. İnternet Sitesi Kurma Mecburiyetinde Olan Gerçek ve Tüzel Tacirlerin Durumu

A. İnternet Sitesi Kurma Mecburiyetinde Olanların Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgelerinde;

  • Ticaret Sicil Numarası,
  • Ticaret Unvanı, İşletmenin Merkez Adresi,
  • Tescil Edilmiş İnternet Sitesi Adresi bilgilerini göstermek zorundadır.

B. İnternet Sitesi Kurmak Zorunda Olanlar İnternet Sitesinde;

Ticaret Sicil Numarası, Ticaret Unvanı, İşletmenin Merkez Adresi, Tescil Edilmiş İnternet Sitesi Adresi bilgilerini göstermek zorundadırlar.

ANONİM ŞİRKETLERDE:

Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı,

LİMİTED ŞİRKETLERDE:

Müdürlerin adları ve soyadları, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı,

PAYLI KOMANDİT ŞİRKETLERDE:

Yöneticilerin adları ve soyadları, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı

Ayrıca internet sitesi oluşturma yükümlülüğü olmayan gerçek ve tüzel kişi tacirlerin, işletmeleriyle ilgili olarak düzenledikleri ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayanağını oluşturan belgelerde, MERSİS numarası olanlar bu numara, olmayanlar ticaret sicili numarası, ticaret unvanı ve ticari işletmenin merkezi bilgilerine yer vermeleri gerekmektedir.

Serbest Meslek Erbapları ise meslek odası numarası yazmayacaklardır.

Daha fazla bilgi için iletişim:
Asuman Kalkan
Yönetim Danışmanı
t: +90 216 562 1300-01
e: asuman@yordam.com.tr